Grochowski Marian

Marian Grochowski (ur. 1951 r.) – Skierniewice

Urodzony w Skierniewicach, w swoim dorobku artystycznym ma wiele wystaw w kraju
i poza jego granicami – we Francji, Izraelu, Białorusi i USA. Tematyką jego obrazów jest
otaczający nas świat – pejzaże (m.in. łąki i rozlewiska Rawki, Łupii) oraz fragmenty miasta
Skierniewice. Jest także autorem flagi Skierniewic. Zajmuje się także organizowaniem
wielu plenerów malarskich dla dzieci, studentów, artystów i amatorów. Współzałożyciel
Galerii dla Dzieci i Młodzieży „KRESKA” oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia „Liberatis”
w Skierniewicach.

marian_grochowski_prezes_fo_600x390

Fot. Skierniewickie.pl