Stachnal Maria

Maria Stachnal 

Wraz z siostrą Teresą Kapuścińską dorastała w  atmosferze  łowickiego domu, w którym od dwóch pokoleń wykonywane były wycinanki.
Kontynuuje te tradycje. Inspiracje do wycinanek czerpie z przyrody, dlatego najpiękniej wycina kwiaty.
Jej kodry, gwiozdy, tasiemki , zakładki i pocztówki są pełne kolorowych kwiatów. Okleja nimi również kurze,
gęsie i strusie jaja. Lubi ostrą, kontrastową kolorystykę.