Maria Grzegorzewska

Maria Grzegorzewska (1888-1967)

Pedagog i psycholog, pochodzenia z Wołuczy, założycielka i długoletnia dyrektorka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, autorka metody dydaktyczno-wychowawczej w szkołach specjalnych, zw. Metodą ośrodków pracy, wybitny teoretyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej i organizatorka kształcenia kadr pedagogicznych, autorka wielu książek, m.in. „Listy do młodego nauczyciela” i „Wybór pism”. Jej imię nosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rawie.