Marek Sadowski – Skierniewice

 

Marek Sadowski – w latach 1975 – 1981 ukończył studia artystyczne na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni doc.
W. Nowaka i w pracowni malarstwa Rajmunda Ziemskiego i Grzegorza Pabla. Zajmuje się
architekturą wnętrz, malarstwem, w którym dominuje tematyka pejzażowa oraz grafiką
artystyczną.
 

Źródło: bwa.skierniewice.info.pl