Maciej Dworak

.

.

Maciej Dworak, ur. 1954 r.

.

Urodził się w 1954 roku w Skierniewicach. Ukończył SGGW-AR wydział Architektury
Krajobrazu oraz Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości.

.

W latach 80-90 ilustrował większość prasy polskiej, w tym jako stały współpracownik
miesięcznika „Fantastyka” , „Tygodnik Kulturalny” oraz szwedzki kwartalnik „Relacje”.
Jego rysunki satyryczne publikowane były również w niemieckim Sternie oraz francuskim
Pari Match. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych  i zbiorowych malarstwa i rysunku
satyrycznego w Polsce, Szwecji, Anglii, Kanadzie, Belgii, Niemczech i Rosji.
Prace jego znajdują się w zbiorach Muzeum Karykatury w Polsce, Kanadzie i Belgii.

.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, a w roku 1990 sekretarz komisji
rewizyjnej SPAK. Przez 8 lat Członek Rady Muzealniczej przy Muzeum Narodowym
w Warszawie.

.

W stanie wojennym współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu,
w ramach którego z grupą aktorów takich jak:  Krzysztof Kolberger, Marian Opania,
Maciej Rayzacher, Anna Chodakowska, Andrzej Szczepkowski i Mieczysław Voit,
realizował i reżyserował wiele spektakli teatralnych między innymi  „Psalmy”,
„W Hołdzie Wielkiemu Prymasowi” i „Fatamorgana”.

.

Maciej Dworak to również sportowiec. W 1997 roku uczestnik pierwszego w historii
przelotu balonem gazowym nad Bałtykiem z Polski do Szwecji, wraz z Bogusławem Lindą
i Stefanem Makne. W latach 2000-2001 dwukrotny mistrz i wicemistrz Polski
w żeglarstwie morskim IMS.

.

W 1996 roku odznaczony przez Prezydenta Litwy Algirdasa Brazauskasa medalem
„Trzynastego Stycznia” za obronę niepodległości Litwy. W 1997 roku odznaczony przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego Hannę Gronkiewicz – Waltz medalem „Zasłużony
dla Bankowości RP „, w 1997 odznaczony przez Muzeum Narodowe medalem za pomoc
i wspieranie działalności Muzeum Narodowego. W 1999 odznaczony przez Związek Banków
Polskich Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

.

Od wielu lat biznesmen, między innymi prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Daewoo ( PTU ), prezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Uniwersum”.
Ostatnio prezes zarządu „POLFA „, a obecnie prezes zarządu Polsko – Mongolskiej Izby
Przemysłowo Handlowej i współwłaściciel firmy POLFA CLINIK.