Henryka Lus

Henryka Lus – Sztuki wycinankarskiej uczyła się od ciotek, znanych i cenionych twórczyń
– Jadwigi Klimkiewicz i Marianny Pietrzak. Sama pochodzi z Błędowa, miejscowości,
z której wywodzą się najbardziej utalentowane łowickie wycinankarki. Pani Henia potrafi
wykonywać wszystkie typy wycinanek, począwszy od form tradycyjnych kodr, tasiemek
i gwiozd, po współczesne zakładki do książek, karnety i pocztówki. Znak firmowy jej prac
to staranne docinanie poszczególnych elementów, jasna, przejrzysta kompozycja, a także
koronkowe wykończenia brzegów wycinanek. Potrafi ze smakiem dobrać kolory w swoich
wycinankach.