Ludowy Zespół „Ziemia Słupiecka”

Ludowy Zespół „Ziemia Słupiecka” powstał w 1980 r., a jego przewodniczącą jest od 24 lat
Krystyna Świderek.