Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”

Ludowy Zespół Pieśnie i Tańca „Sierakowice” powstał we wsi Sierakowice Prawe w 1988 r.
Jest to zespół artystycznie kierowany, tzn. „nie można tańczyć, jak się chce, tylko jak
choreograf pokaże”. Kierowniczką grupy od momentu jej powstania jest Maria Skręta.
Niegdyś w repertuarze zespołu, poza łowickim, był program krakowski i lubelski, a na
scenie tańczyło kilkanaście par. Dzisiejszy skład „Sierakowic” to szesnastoosobowy zespół
śpiewaczy, kapela (akordeon, bębenek, klarnet i kontrabas) oraz grupa dziewięciu
utalentowanych dziewcząt. Sierakowiczanie prezentują tańce regionu łowickiego, jak:
chodzony, klapok, walczyki, polkę oraz zabawę ludową „Żydóweczka” i popularne piosenki.
Gwiazdą „Sierakowic” jest Wiesława Wiercioch, która sama układa okolicznościowe
przyśpiewki.

 

 

Źródło: „Krajobrazy reymontowskie – przewodnik turystyczny po ziemi skierniewickiej”