Leopold Gasner

.

Leopold Gansner  (1845 – 1929)

.

            Rodzina Gansnerów przybyła do Skierniewic ze Szwajcarii i obecnie
potomkowie jej mieszkają zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii. Najbardziej
znany jest Leopold Gansner, skierniewiczanin,
obywatel ziemski, weteran powstania styczniowego 1863 roku. Już jako
18 letni chłopak brał czynny udział w powstaniu, był ranny w starciu
na ówczesnym przedmieściu Skierniewic, na terenie majątku
Węgrzynowiczów, (obecnie przy ulicy Mszczonowskiej). Działania
powstańców w mieście były ograniczone, ponieważ stacjonował tu silny
garnizon wojsk carskich. Pomimo tego na wschodnich peryferiach miasta
doszło do potyczki. Podczas tego starcia powstańców z wojskami carskimi
spłonął folwark Węgrzynowiczów, znajdujący się w okolicy dawnych
zakładów Amanda, a na jego terenie Kozacy dokonywali egzekucji pojmanych
powstańców. Za swoje zasługi w walce z zaborcą Leopold odznaczony został
Krzyżem Niepodległości z Mieczami (ppor. wet. MP.260/30). Leopold
Gansner  zmarł w Skierniewicach i pochowany został na cmentarzu
św. Józefa. Wśród innych powstańców wymieniany jest także Franciszek Gansner.

.

Rodzina Gansnerów (Leopold i żona Paulina z domu Sztadl) posiadali
8 dzieci: pięciu synów i trzy córki. Jeden z synów, Józef (ur. 1876r) był
architektem w Warszawie. Władysław (ur. 1896r. – zm. 1960r), właściciel
gospodarstwa rolnego przy ul. Mszczonowskiej, miał także liczną rodzinę,
z której to syn Gracjan od 30 lat mieszka w Zurychu w Szwajcarii. Trzeci syn,
Jan był z zawodu rzeźnikiem (ur. 1874r. – zm. 1942r.), mieszkał z rodziną
przy ulicy Floriańskiej, obecnie plac św. Floriana w Skierniewicach. Dzięki
Janowi Cech Rzeźników wystawił na nieruchomości ojca przy ulicy
Mszczonowskiej (obecnie teren „Białego Domu”) krzyż po epidemii cholery
panującej w Skierniewicach w 1884 roku. Aktualnie krzyż ten stoi na placu
pp. Ładyńskich na rogu ul. Konopnickiej, przeniesiony podczas budowy
ówczesnego Domu Partii. O pozostałych braciach Edwardzie (ur. 1885r.),
Franciszku(ur. 1881r.)  nic nie wiemy.

Córki  miały na imię Waleria (ur. 1880r.), Marianna (ur. 1883r) i Karolina.
Karolina Paulina (ur. 1895r. – zm. 1974r.), wyszła za mąż za stolarza Jana
Kowalskiego i mieszkała z rodziną przy ulicy Rawskiej.

.

Jedna z córek, wyszła za mąż za Śmiechowskiego, który był oficerem
w wojsku carskim w Rosji. Z trójką dzieci wyjechała za mężem do Rosji.
Mąż tam zginął, wdowa wróciła do Skierniewic i zamieszkała przy ulicy
Rawskiej. Synowie, bliźniacy zostali w Rosji i tam wstąpili do wojska. Jeden
z nich po 40 latach przyjechał do Skierniewic odwiedzić matkę. Jednak wrócił
na stałe do Rosji, gdyż tam założył już rodzinę.

.

Rodzina Gansnerów była liczna. W rodzinie dziadków było 10 dzieci,
w rodzinie ojca Leopolda- 8 dzieci.  Sam Leopold również miał ich ośmioro.
Jego bracia, Władysław z żoną Sabiną z domu Rdest posiadał 5 dzieci,
wszystkie urodzone w Skierniewicach, Jan z żoną Pauliną z Tugenmanów
miał 3 dzieci. Ich potomkowie w większości przypadków mieszkali
w Skierniewicach i pochowani zostali na tutejszym cmentarzu. Na cmentarzu
św. Józefa leżą przedstawiciele 3 pokoleń. Nie wiemy kiedy rodzina
Gansnerów przybyła do Skierniewic. Dziadkowie Leopolda, Flury (ur.1787r.
– zm. 1838r) i Katharina z Nuttów (ur.1785r. – zm. 1858r) byli urodzeni
i zmarli w Szwajcarii. Ojciec Leopolda, Johann (ur. 1816r) wyemigrował
do Polski z Pratigau w Szwajcarii wraz z bratem Christianem. Leopold urodził
się już w Skierniewicach. Nie potwierdziła się przekazywana w Skierniewicach
informacja, że przybył do Polski z pobudek patriotycznych  na wieść
o powstaniu styczniowym , aby walczyć za wolność.

.