Warsztaty rysunku architektonicznego – 22.09 – 28.10.2012 r. – program

 

Warsztaty rysunku architektonicznego

Warsztaty obejmują 12 trzygodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z następującą tematyką:

22 września – Podstawy kompozycji i perspektywy

Streszczenie zajęć: Podstawowe informacje dotyczące kompozycji oraz zasad perspektywy.
Omówienie różnych technik rysowania. Inne przydatne informacje dotyczące rysunku.
Rysunek do wykonania na zajęciach: prosta kompozycja geometryczna

23 września – Kompozycja prostokreślna

Streszczenie zajęć: Zapoznanie z zasadami kompozycji prostokreślnej i jej zastosowaniami.
Rysunek do wykonania na zajęciach: kompozycja prostokreslna – „martwa natura”

29 września – Czytanie rysunków architektonicznych, elipsy, geometria wykreślna.

Streszczenie zajęć: Przedstawienie architektonicznych technik odwzorowywania rzeczywistości
(rzut, przekrój, elewacja, izometria, perspektywa). Wstęp do kompozycji krzywokreślnych.
 Rysunek do wykonania na zajęciach: Seria rysunków-zagadek geometrycznych.

30 września – Kompozycja mieszana

Streszczenie zajęć: Zapoznanie z zasadami kompozycji prostokreślnej i jej zastosowaniami.
Rysunek do wykonania na zajęciach: kompozycja prostokreślna z elementami krzywoliniowymi
– „martwa natura”

6 października – Kompozycja krzywokreślna

Streszczenie zajęć: Zapoznanie z zasadami kompozycji krzywokreślnej i jej zastosowaniami.
Rysunek do wykonania na zajęciach: kompozycja krzywokreślna – „martwa natura”

7 października – Widok perspektywiczny – mała architektura

Streszczenie zajęć: Zapoznanie z tematyką małej architektury i jej roli w postrzeganiu rzeczywistości.
Rysunek do wykonania na zajęciach: Widok perspektywiczny małej architektury na podstawie rysunków architektonicznych.

13 października – Plener – Roślinność

Rysunek do wykonania na zajęciach: Studium drzewa.

14 października – Widok perspektywiczny – kompozycja architektoniczna

Streszczenie zajęć: Przedstawienie zasad kompozycji architektonicznej. Rysunek do wykonania na zajęciach:
Kompozycja łącząca geometryczny, architektoniczny komponent z roślinnością i małą architekturą.

20 października – Widok perspektywiczny – wnętrze

Rysunek do wykonania na zajęciach: Widok perspektywiczny wnętrza

21 października – Widok perspektywiczny – architektura

Rysunek do wykonania na zajęciach: Widok perspektywiczny architektury część 1

27 października – Widok perspektywiczny – architektura

Rysunek do wykonania na zajęciach: Widok perspektywiczny architektury część 2

28 października – Detal – architektura lub wnętrze

Rysunek do wykonania na zajęciach: Studium detalu architektonicznego

 

Instruktor: Norbert Smolarek. Wszystkie materiały (m.in. sztalugi) zapewnia RATP.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości –  ul. Piłsudskiego 2 (budynek USC)

Zgłoszenia przyjmujemy do do 14 września 2012r.

Sekretariat  MCK pok. 108, lub tel. 46 833 24 12.

Warunkiem udziału w warsztatach jest wpłacenie na konto MCK do dnia 17 września 2012 br. akredytacji w w wysokości 120 zł i posiadanie potwierdzenia niniejszej wpłaty.

Nr konta:

62 1500 1689 1216 8004 3139 0000

Młodzieżowe Centrum Kultury

Ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem : akredytacja na kurs rysunku

lub w kasie MCK:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00

środa – 12.00 – 16.00

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !