Ks. Prałat Iwanicki Mieczysław

Ks. Prałat Iwanicki Mieczysław ur.1937

Ukończył Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie w 1961 r. Od 1984 r. sprawuje funkcję proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Z jego inicjatywy powstały organizacje i ruchy społeczne mające na celu niesienie pomoc potrzebującym, m.in. pomoc rodzinom wielodzietnym, organizacja wycieczek, prezentów i pielgrzymek dla dzieci z domu dziecka. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2010.