Krystyna Warecka – Skierniewice

 

Krystyna Warecka – uzyskała dyplom w zakresie malarstwa na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1971 roku. Mieszka
w Skierniewicach.  Zajmuje się malarstwem olejnym. Przez pierwsze lata twórczości
tematem jej prac były przede wszystkim bukiety kwiatowe, które z czasem zastąpiła
martwa natura oraz pejzaż z postaciami kobiet, konie i polowanie. Malarstwo cechuje
spokój i romantyczny nastrój. Miała blisko 30 wystaw indywidualnych w Warszawie
(Galeria Sztuki Współczesnej Intraco II – 1984, Galeria Plastyka – 1986, Klub Jugosławia –
1988,1989, 1990, Galeria Bosa – Nowy Dom Poselski – 1990, 1991, Galeria Praska –
1993,1999, Galeria Ars Polona – 1996) w Łodzi (Galeria Stary Rynek – 1992, 1991, Galeria
PSP – 1986 ), w Skierniewicach (Galeria BWA – 1881, 1986, 990, 1993, 1996, 1999,
Instytut Warzywnictwa – 1975, 1976), w Łowiczu (Galeria Plastyka – 1984) w Piotrkowie
Trybunalskim (Galeria BWA – 1987), w Katowicach (Galeria ZPAP Art. Nowa – 1999),
we Włocławku (Galeria BWA), w Gerze (1983). Brała udział w ponad 30 wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwecja, Austria, Indie, Finlandia, Szwajcaria,
Kanada, Budapeszt, Francja, Japonia).
Źródło: bwa.skierniewice.info.pl