Karol Zwierzchowski

Karol Zwierzchowski (1922-1998)

Znawca i popularyzator historii walk niepodległościowych na terenie Skierniewic i okolic, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1995 roku.