Kapela Ludowa „Borynioki” z Lipiec Reymontowskich

Kapela powstawała we wrześniu 1995 r. w Lipcach Reymontowskich z inicjatywy pana
Michała Pintary, który był jednocześnie jej kierownikiem.

Od roku 2004 kierownikiem Kapeli jest pan Jerzy Drzewiecki. Głównym celem
działalności Kapeli jest kultywowanie i popularyzacja muzyki, pieśni i przyśpiewek regionu
łowickiego, rozwój i utrwalanie zainteresowań muzyką ludową.

Kapela w swoim repertuarze posiada przede wszystkim utwory muzyczne – ludowe
regionu łowickiego, a także utwory biesiadne i patriotyczno- żołnierskie.

Kapela jest laureatem nagród w Konkursach Kapel i Muzyków Ludowych „Klejnasowe
granie” w Skierniewicach i Międzywojewódzkich Przeglądach Kapel Ludowych w Bedlnie.
Dwukrotnie brała udział w Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Tydzień
Kultury Beskidzkiej”, trzykrotnie w Międzynarodowych Targach Turystyczno-Kulturalnych
„Na styku kultur” w Łodzi i Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi.

Kapela prowadzi szeroką działalność koncertową, uczestnicząc w imprezach
kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych. Próby Kapeli odbywają się jeden raz
w tygodniu.

Kapela działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach
Reymontowskich.

 

Źródło: http://goksirlipce.pl/kapela-ludowa-qboryniokiq