Józef Zawitkowski

Józef Zawitkowski UR. 1938

Biskup Pomocniczy Łowicki, Wikariusz Generalny Diecezji Łowickiej. Szkołę Średnią ukończył w Małym Seminarium w Gostyniu Poznańskim i w Warszawie.

W 1956 r. wstąpił do Seminarium War­szawskiego, ukończył je w r. 1962. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1962 r. z rąk Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Krośniewicach, Legionowie, parafii Nawrócenia św. Pawła w Warszawie, św. Zygmunta na Bielanach i w Katedrze Warszawskiej, a jako rezydent w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Był pra­cownikiem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W roku 1978 został proboszczem parafii Gołąbki, a w 1984 proboszczem w Kolegiacie Łowickiej. W roku 1991 został mianowany biskupem pomocniczym Biskupa War­szawskiego Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. 25 marca 1992 r. Bisku­pem Pomocniczym Łowickim.

Oprócz zajęć parafialnych bp Zawitkowski był duszpasterzem służby zdrowia w diecezji, dyrektorem Instytutu Szkolenia Organistów. Ukończył studia muzyczne w Instytucie “Musica Sacra” w Aninie, i muzykologię na Akademii Teolo­gii Katolickiej w Warszawie. Od 1980 r. głosi kazania radiowe. Napisał “Listy i rozważania”, “Panie mój” (modlitewnik dla dzieci”, “Panie do kogo pójdziemy” (rozmowy z młodzieżą), “Tobie Panie zaufałem” (modlitewnik dla dorosłych), „Kochani moi” (zbiór kazań radiowych), Kazania w “Radiowych Kazaniach Święto­krzyskich” i in. Zamieszczał artykuły w “Za i Przeciw”, w “Materiałach problemowych”, “Wiadomościach Archidiecezjalnych”, w “Głoście Ewangelię”.

Jest kompozytorem małych form muzycznych i autorem wierszy. Wśród pieśni jego autorstwa najbardziej znaną jest “Panie dobry jak chleb”.

Ks. bp Zawitkowski jest wielkim miłośnikiem Łowicza i łowickiego, orędow­nikiem kultywowania i popularyzacji unikalnego łowickiego folkloru, duchowych opiekunem dziecięcego zespołu folklory­stycznego “Koderki”.