Józef Orkisz

Józef Orkisz (1794-1879)

Lekarz lwowski i warszawski, założyciel jednego z warszawskich szpitali, w Rawie w latach 1833-1879, autor wielu artykułów z zakresu medycyny drukowanych m.in. w „Gazecie Lwowskiej”, „Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” i „Tygodniku Lekarskim”, pochowany na cmentarzu w Rawie. Jeszcze w okresie międzywojennym istniała w Rawie Fundacja im. Józefa i Anieli Orkiszów, wspomagająca młodzież akademicką pochodzącą z Rawy.