Józef Holewiński

Józef Holewiński (1900-1980)

Wieloletni pedagog w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach, za wprowadzenie nowatorskich metod nauki przedmiotów przyrodniczych, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1999 roku.