Józef Chełmoński

Józef Chełmoński 1849-1914

Urodzony w Boczkach pod Łowiczem. Uczeń Szkoły Realnej w Łowiczu 1862 – 1865. Miejsce urodzenia- ziemia łowicka, była nie tylko motywem przewodnim dzieł malarskich Józefa Chełmońskiego.W stopniu najwyższym ukształtowała także poetycki klimat jego twórczości, porówny­walny z genialnym symbolem polskości jaki w literaturze stworzył Adam Mickiewicz. Osiągnięciem Chełmońskiego było ukazanie wiejskiej codzienności w jej naturalnym, dynamicznym układzie – zapis życia w zmieniającej się scenerii natury. Ważną cechą jego twórczości, o kluczo­wym znaczeniu dla sztuki polskiej przeło­mu XIX i XX wieku, było wykreowanie „czystego pejzażu”, bez przekłamań, sztafażu i anegdoty oraz podniesienie krajobrazu do rangi pełnoprawnego, samoistnego tematu dzieła sztuki. Dla nas łowiczan cechą tym ważniejszą, że ten prekursorski zabieg dokonał się na żywej tkance krajobrazu łowickiego, który dzięki Chełmońskiemu stał się synonimem krajobrazu polskiego