Jolanta Latkowska-Romaniuk

 

 

Jolanta Latkowska-Romaniuk –  ukończyła studia na Wydziale Tkaniny
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi – specjalizacja w zakresie
tkactwa, rozszerzając program studiów o konserwację i historię tkaniny (dyplom – 1970).
W latach 1994-2001 była pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, w Katedrze Konserwacji Tkanin Zabytkowych.
W latach 1972-74 i od 2001 roku kieruje Pracownią Konserwacji Tkanin w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim konserwacją tkanin
zabytkowych. Brała udział w szeregu wystaw środowiskowych i poplenerowych. Zajmuje
się malarstwem i fotografią. Jej prace znajdują się w kolekcjach w kraju, Niemczech,
Holandii, Francji, Szkocji i USA.

 

Źródło: bwa.skierniewice.info.pl