Jędrzej Kitowicz

Jędrzej Kitowicz (1728-1804)

Autor znakomitych pamiętników „Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”, proboszcz w Rzeczycy w latach 1779-1804, tamże pochowany.