Bogacz Janusz

Janusz Bogacz – Skierniewice

Urodził się w 1960 roku w Skierniewicach i tam mieszka do chwili obecnej.

Jego przygoda z twórczością rzeźbiarską rozpoczęła się w latach 80.tych podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Wśród wielu stoisk twórców ludowych zatrzymał się przed stoiskiem z rzeźbą, która go zachwyciła i zainspirowała.
Przy pierwszych własnoręcznie wykonywanych płaskorzeźbach korzystał z miarki, aby symetrycznie wyrzeźbić twarz.
W miarę upływu lat doskonalił swój warsztat rzeźbiarski,przybywało pomysłów i tematów.

Jego rzeźby to głównie tematy religijne. Wśród nich jest „Ostatnia Wieczerza”, wykonana w ilości ok. 50 szt.
Jedna z tych płaskorzeźb została wywieziona do Australii a ostatnio kilka zakupiono do Hong Kongu.

Ponadto rzeźbi postacie Chrystusa Frasobliwego w różnorodnych pozach. Rzeźbi również ptaki, konie oraz postacie Żydów.

Z biegiem lat zaczął także malować. Obecnie najchętniej maluje olejno.

Po raz pierwszy wystawiał publicznie swoje prace w 2000 roku w Izbie Historii Skierniewic. Odbyła się również wystawa
jego prac w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach.

Często określany jest „Skierniewickim Nikiforem” Przyznaje, że jest amatorem, to co robi jest spontaniczne i naturalne.
Nie czuje potrzeby posiadania dyplomów i tytułów a taki przydomek wręcz go nobilituje.

Swoje prace corocznie prezentuje podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, Targów Staroci
a także podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi oraz na innych imprezach ludowych w regionie.

.