Janina Jagiełłowicz

Janina Jagiełłowicz (1898 -1976)

W latach dwudziestych nauczycielka w Babsku, następnie (od 1926 r.) w Rawie. W okresie okupacji hitlerowskiej  łączniczka AK, współorganizatorka i komendantka „Pogotowia Polek” (udzielanie pomocy więźniem Oświęcimia i Pawiaka), brała udział w tajnym nauczaniu, uczestniczyła w powstaniu warszawskim, od 1945 r. ponownie w Rawie (uczyła w LO).