Szczechowicz Jan

Jan Szczechowicz ze Świętych Lasek