Ignacy Paderewski

Ignacy  Paderewski 1860 -1941

Od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia muzyczne.  Podczas studiów  w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie zaprzyjaźnił się z dwoma braćmi, mieszkańcami Skierniewic: Józefem i Tymoteuszem Adamowskimi. Józef był wybitnym wiolonczelistą, Tymoteusz – skrzypkiem.  Penderecki  wszystkie święta, czasami niedziele spędzał w domu państwa Adamowskich, przy  ulicy Piłsudskiego, w którym był traktowany jak trzeci syn.

Ignacy Paderewski odwiedzał także Skierniewice już jako światowej  sławy wirtuoz. Po I wojnie światowej  odwiedzał jeszcze dwukrotnie nasze miasto. W okresie międzywojennym jego osobistym sekretarzem był brat Władysława Strakacza, społecznika i właściciela skierniewickiego browaru, Sylwin. W 1919r. Paderewski przebywał z prywatną wizytą  wraz z Sylwinem Strakaczem w majątku Strakaczów w Strobowie. Przy okazji tej wizyty  koncertował w sali restauracyjnej Bindera, późniejszej sali kina Stolica, znajdującej się  przy ulicy Senatorskiej.

Ponownie odwiedził Skierniewice wraz z żoną  5 lutego 1920r. Wówczas był honorowym gościem na uroczystym posiedzeniu  VI Sejmiku Skierniewickiego, podczas którego Sejmik uchwalił  przekazanie przez powiat skierniewicki kwoty 100 000 mkp. na budowę polskiej floty handlowej i wojennej.