Historia zapisana w medalach – spotkanie po latach

Ze_Skierniewic_ do_Gdyni_0029W poniedziałek, 14 maja w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości odbył się wernisaż medali okolicznościowych Bogumiła Filipka, zatytułowany – Ze Skierniewic do Gdyni. Wernisaż otworzył inicjator i pomysłodawca wystawy, prezydent miasta  Skierniewice Leszek Trębski.     

Autor wystawy wyjechał  ze Skierniewic w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, mimo to często wraca do naszego miasta, nie tylko wspomnieniami. Bogumił Filipek jest autorem 81 wystaw medali, zarówno w kraju jak i za granicą. Do Skierniewic przywiózł jedynie niewielką część swojej kolekcji i zaprezentował ją w 15 tematach m. in. „ Skierniewice i okolice”, „Kobieta w medalierstwie”, „Monte Cassino”, „Straż Pożarna”, „Związek Harcerstwa Polskiego”, „Solidarność” i wiele innych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród gości znaleźli się koledzy i przyjaciele ze szkolnych lat Bogumiła Filipka z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.         

Podczas wystawy można było podziwiać m.in. medale dawnych skierniewickich zakładów pracy m.in. : Zatry, Fumosu oraz Instytutu Sadownictwa. W gablotach znalazły się także medale Skierniewiczan walczących pod Monte Cassino.         

– Medal jest trwałym  i pięknym przedmiotem, symbolem wydarzeń historycznych czy nagrodą  za osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach. Warto więc  przez kolekcjonowanie medali dokumentować chwalebną historię miasta, regionu, firmy czy osób. Medale leżą gdzieś w głębi szuflad, a mogłyby przecież cieszyć oczy nas wszystkich. Przejrzyjcie Państwo swoje szuflady i przewietrzcie  znajdujące się tam medale – zaapelował autor wystawy podczas spotkania.

Bogumił Filipek jest Komandorem, doktorem medycyny, specjalistą medycyny morskiej, tropikalnej, hiperbarycznej oraz emerytowanym pracownikiem naukowym Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się kolekcjonowaniem  medali  i nazywa tę swoją pasję szaleństwem. Według niego, zbieracz różni się od kolekcjonera tym, że ten pierwszy tylko zbiera, a kolekcjoner  dodatkowo poszukuje wszelkich informacji na temat przedmiotu wzbogacając tym samym swoją wiedzę.

Zapraszamy na wystawę medali do Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości, codziennie w godzinach 8.00 – 18.00, w soboty 14.00 – 18.00. Gabloty z pamiątkami będzie można podziwiać również podczas Skierniewickiej Nocy Muzeów, w sobotę, 19 maja od 18,00 do 24,00. Zapraszamy również do podzielenia się swoimi medalami, które będą zbierane w siedzibie RATP przy  ul. Piłsudskiego 3.         

Serdecznie zapraszamy !