Głuszek Adam

Głuszek Adam (1946 -2017) – Dąbrowice

Urodził się we wsi Dąbrowice pod Skierniewicami, gdzie stale mieszkał i pracował. Zafascynowany kościelnymi
rzeźbami jako dziecko sam zaczął „dłubać” w drewnie. Najbardziej lubił rzeźbić w drewnie lipowym,
a jego ulubionymi motywami były wizerunki ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzędowością
i tematy świeckie. Zasłynął z kolorowych „Matek Boskich Łowickich” i aniołów ubranych w księżackie stroje.
Był po uszy zakochany w swojej małej ojczyźnie, co objawiało się nie tylko w jego dziełach, ale także prowadzonej
przez niego działalności kolekcjonerskiej. W dwóch zabytkowych spichlerzach i chałupie, które znajdują
się w jego ogrodzie, urządził „muzeum kultury zachodnio-południowej części Księstwa Łowickiego”,
w którego skład wchodzi kolekcja narzędzi rolniczych, sprzętów domowych, strojów ludowych,
haftów, wycinanek oraz obrazów. Uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga w 2002 r. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.
adam-guszek