German Grabowski

German Grabowski  (1836-1911)

Znakomity kaznodzieja katolicki, pisarz, autor wielu artykułów prasowych, dziekan i proboszcz rawski. Pochowany na rawskim cmentarzu.