Efraim Szreger

Efraim Szreger 1727 -1783

Był jednym z najwybitniejszych architektów XVIII wieku. Został zaangażowany przez prymasa Łubieńskiego do gruntownej przebudowy pałacu arcybiskupiego w Skierniewicach. Dzięki mecenatowi i protekcji prymasa Antoniego Ostrowskiego, architekta zatrudniono w Skierniewicach, w latach 1777-1783, na stałe. Szreger nadzorował przebudowę pałacu prymasowskiego i rozbudowę Osady Pałacowej wraz z parkiem. Choć brak jest historycznego potwierdzenia, przypisuje mu się także autorstwo Bramy Parkowej.

Efraim Szreger był głównym budowniczym kościoła św. Jakuba w Skierniewicach. Zaprojektował nie tylko samą budowlę, ale jego dziełem są także elementy wnętrza: ołtarze, ambona, chrzcielnica i okazały, marmurowy nagrobek  prymasa Ostrowskiego. Architekt zaprojektował również miejski ratusz na planie krzyża greckiego, dziś już nie istniejący. Budowlę wzniesiono na rynku w 1781 roku  ale z powodu słabej jakości materiałów budowlanych i niestarannego wykonania  ratusz został wkrótce rozebrany. Po tym ratuszu pozostał obecnie ślad w środkowej części rynku w postaci fontanny wybudowanej w 2007 roku na obrysie jego fundamentów.

W dobie oświecenia miasto stanowiło ciekawy ośrodek w zakresie urbanistyki i architektury dzięki klasycystycznym budowlom zaprojektowanym przez Szregera.