Edward Frydrychs

Edward Frydrychs  (1809-1892)

Właściciel wsi Boguszyce, rodzina jego przybyła do Polski z Saksonii w czasach Augusta Mocnego. Ojciec Edwarda był przybocznym architektem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Edward Frydrychs ukończył studia w Niemczech i we Francji. Brał udział w powstaniu listopadowym, po którym wyjechał do Belgii, Francji i Anglii by zapoznać tamtejszy przemysł włókienniczy. W 1833 r. powrócił do kraju i we wsi Tatar pod Rawą zbudował fabrykę sukna, pierwszy w Polsce młyn parowy systemu amerykańskiego, przędzalnie i fabrykę wełny czesankowej. Na skutek kryzysu gospodarczego i upadku przemysłu na początku lat pięćdziesiątych zajął się tylko rolnictwem, prowadząc wzorowe gospodarstwo. Już w 1844 r. uwłaszczył włościan. W maju 1886 r., w 50 rocznicę działalności gospodarczej okoliczni ziemianie uczcili jego zasługi położone dla ojczyzny. Spoczywa na cmentarzu w Rawie.