Buczek Edward

Edward Buczek z Bolimowa

Do początku lat 80-tych XX wieku w Bolimowie działały 2 kuźnie. Kuźnie te wytwarzały narzędzia potrzebne
w rolnictwie oraz zajmowały się podkuwaniem koni. Obecnie zawód ten należy do „ginących” zawodów.
W  istniejącym obecnie  w Bolimowie  warsztacie  kowalskim pracuje Edward  Buczek i zajmuje się kowalstwem artystycznym.

Edward Buczek, kowal z zawodu, zajmował się kowalstwem w latach 1962 – 1968, powrócił do zawodu w roku 2000.
Jest to obecnie nie tylko jego zajęcie główne ale i pasja życiowa. Wykonuje bramy, ogrodzenia, balustrady,
ławki, stoły, parawany kominkowe,  świeczniki i wiele innych elementów zdobnictwa artystycznego
wykonywanych tradycyjną techniką kowalską.

W warsztacie prowadzone są pokazy tradycyjnego kowalstwa artystycznego. Uczestnicy pokazu mają szansę
samodzielnie spróbować swoich sił przy kotlinie i kowadle.

Swoje prace prezentuje  na ogólnopolskich targach sztuki kowalstwa artystycznego w Wojciechowie.
W konkursie  na targach w 2005 roku zdobył czwarte miejsce.
Jest członkiem Stowarzyszenia Polskiego Kowalstwa Artystycznego.
Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

edward-buczek