DZIĘKUJEMY WAM SKIERNIEWICZANIE

.

Bohaterstwo to nie tylko poświęcenie na polu walki ale także codzienna pomoc niesiona  potrzebującym.

Mieszkańcy Skierniewic  i powiatu zaopiekowali się podczas okupacji ponad 1300 dziećmi sierotami wojennymi ( w tym kilkunastoma pochodzenia żydowskiego), karmiąc, ubierając, ucząc i pomagając zapomnieć o tragedii wojny i  ich sieroctwie.

Ówczesne sieroty, dziś dojrzali ludzie pamiętają o Skierniewiczanach. Objawiają swą dozgonną wdzięczność i kultywują pamięć o tamtych latach spędzonych w Skierniewicach.

.

.

„Choć mijają lata

By dobro i miłość nigdy

Nie zostały zapomniane”