Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy” z Kocierzewa

Zespół powstał w 1988 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boczkach. Od 2006 r. działa
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”, pod tą nazwą zespół działa od 2009 roku, od
tego też roku choreografem zespołu jest Katarzyna Polak, instruktorem muzycznym Daniel
Boczek, opiekunem zespołu jest Renata Piórkowska. Do zespołu należą dzieci w wieku
od 9 do 15 lat, obecnie grupa liczy 40 osób. Zespół występuje w oryginalnych strojach
łowickich i podregionu kocierzewskiego. W latach 2000-2010 Dziecięcy Zespół Ludowy
wziął udział między innymi w IV Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej w Zdunach
(2005), gdzie zajął II miejsce, dalej w II Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Domaniewicach
(2006; I miejsce), wystąpił w koncercie na Dniach Dziedzictwa Narodowego w Łowiczu
i w koncercie z okazji Dnia Seniora w Domaniewicach, także w koncercie na Jarmarku
Folklorystycznym w Żychlinie.

W 2010 roku został zakupiony nowy program artystyczny „Scena pasterska- śpiewy, tańce
i dziecięce łowickie,,
nad którym grupa zaczęła intensywne prace. Obecnie w swym
repertuarze posiadają programy artystyczne : „Łowicka Suita Dziecięca” „Scena
pasterska- śpiewy , tańce i zabawy dziecięce łowickie,,
oraz program okolicznościowy
„Łowickie jasełka.”

W 30 minutowych programach , które wykonywane są przez dzieci dynamicznie i z wielką
werwą przedstawiamy piosenki i tańce łowickie przeplatane zabawami dziecięcymi
np. ,,Gąska i lis” , ,,Wietrok”, „Kowol”, z tańców należy wymienić oberka, polkę,
chodzonego , klapoka.

 

Źródło: http://bibliotekakocierzew.pl/zespoy-ludowe/qkocierzewiacyq