Dziecięcy Zespół Ludowy „Jarzębina” z Zielkowic

Zespół powstał w 2002 r. Obecnie w zajęciach uczestniczy 65 dzieci. Dzieci uczą się tańca
i śpiewu w trzech grupach. Rozpiętość wiekowa  zespołu to  4 – 16 lat. Każda z grup ma
opracowany odrębny układ choreograficzny. Autorem choreografii jest pan Jerzy Kosiorek,
który wcześniej prowadził takie zespoły jak „Boczki Chełmońskie”, „Lipce
Reymontowskie”, „Sierakowice” czy „Łyszkowice”. Zespół posiada kapelę, której
kierownikiem jest pan Witold Moskwa.
W repertuarze zespołu znajdują się takie tańce jak: oberek, kujawiak, chodzony, walczyk,
klapok, polka, mazur, polka w trepkach, przedstawienie obrzędowe związane z „Nocą
Świętojańską” oraz pieśni i melodie regionu księżackiego. Zespół pomimo krótkiego okresu
działalności ma na swoim koncie szereg występów podczas takich imprez plenerowych jak:
„Biesiada Łowicka”, „Jarmark Łowicki”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, „Sielawa Blues”
w Starych Jabłonkach, Ogólnopolski Zlot Klubów 4H w Krakowie, Targi „Na Styku Kultur”
w Łodzi, „Festiwal Stołów Wigilijnych” w Warszawie czy otwarcie oddziału Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu. Zespół prowadził warsztaty
folklorystyczne, m.in. w Szkole  Muzycznej w Łodzi, a także dla  nauczycieli
wprowadzających  do „ścieżek edukacyjnych” elementy folkloru łowickiego. Warsztaty
odbywały się też na terenie Muzeum w Łowiczu, gdzie dzieci oraz młodzież szkolna wraz
z choreografem uczyły uczestników łowickich tańców ludowych.

 

Źródło: http://www.bip.powiat.lowicz.pl/818,dzieciecy-zespol-ludowy-jarzebina.html