Dziecięco Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” z Łowicza

Zespół powstał w 1960 r. w Łowiczu, stolicy Księstwa Łowickiego słynącego z zabytków,

historii i bogactwa własnej, odrębnej i wciąż żywej sztuki ludowej.

Koderki to nazwa przybrana przez zespół w 1985 r., pochodzi od kodry prostokątnej,

kolorowej, kwiatowej lub tematycznej wycinanki łowickiej.

Zespół koncertował w Niemczech, Holandii, Francji, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii,

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie na Węgrzech i Ukrainie.

Od roku 2001 kierownikiem zespołu jest Eugeniusz Strycharski, układy taneczne

przygotowuje choreograf Jacek Lewandowski. Kapela ludowa i  zespół składa się

z 46 członków.

Zespół prezentuje zwyczaje ludowe: Gaik, Chodzenie z kogutkiem w pięknej i kolorowej

oprawie oryginalnych strojów łowickich a także suity łowickie. Prezentowane układy

taneczne są pełne dynamizmu i temperamentu, a zarazem bardzo wdzięczne w wykonaniu

dzieci. Ostatnim dorobkiem programowym jest suita krakowska  w strojach krakowskich

z historycznym lajkonikiem, suita śląska oraz tańce Beskidu Żywieckiego.

Zespół zdobył najważniejsze laury na festiwalach w Polsce: I miejsce na X Ogólnopolskim

Festiwalu Zespołów Tanecznych Gorzów 2002 I miejsce na Festiwalu Zespołów Dziecięcych

Centralnej Polski Łódź 2003 I miejsce i nagroda główna Złota Jodła na XXX Międzynarodowym

Festiwalu Dzieci i Młodzieży Kielce 2003 II miejsce na III Ogólnopolskich Spotkaniach

Folklorystycznych Łowicz 2004 I miejsce na Festiwalu Folklorystycznym Tradycje 2005 w Łodzi

I miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Niepokalanów 2006 I miejsce na

VII Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych Łowicz 2008.  Zespół aktywnie koncertuje

w całej Polsce, jest corocznie zapraszany do Spały na dożynki prezydenckie.

Również towarzysząca mu Młodzieżowa Kapela Ludowa Ziemi Łowickiej odnosi wiele

sukcesów na festiwalach ogólnopolskich zdobywając czołowe miejsca.

 

 

Źródło: http://www.kulturaludowa.pl/kapela/416/1