Danuta Binder

Danuta Binder, ur. 1927 r.

Zasłużony lekarz pediatra, były żołnierz Armii Krajowej obwodu „Sroka” w Skierniewicach, aktywnie działająca w organizacjach charytatywnych, uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 2004 roku.