Czesław Lisek

Czesław Lisek (1902-1972)

Długoletni pedagog w Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Skierniewicach, założyciel koła literackiego, autor monografii liceum, wybitny polonista, prawy człowiek, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Skierniewice” w 1999 roku.