Brzozowski Wojciech

Brzozowski Wojciech (ur. 1966 r.) – Sromów

Syn Juliana Brzozowskiego, obecnie wraz z żoną zajmuje się Muzeum Ludowym Rodziny Brzozowskich w Sromowie.
Po zdaniu matury, w latach 80-tych, również zaczął poświęcać się rzeźbiarstwu. Do jego najbardziej znanych
rzeźb należą „Justyna Kowalczyk” i „Adam Małysz”. Zajmuje się także rzeźbieniem ozdobnych uli
i dużych figur łowickich na wozach. Jest człowiekiem szeroko uzdolnionym plastycznie – spod jego rąk
wychodzą także wycinanki, wyklejanki i obrazy.

brzozowski-wojciech