Benedykt Herbst

Benedykt Herbst – (Herbertus Neapolitanus) 1531 – 1598

Profesor uniwersytetu Krakowskiego, rektor humanistycznej szkoły w Skierniewicach.

Nazwisko Herbsta łączone jest ze Skierniewicami, gdyż w latach 1559-1561 zaproszony przez prymasa Jana Przerębskiego objął rektorstwo humanistycznej szkoły ,,przypałacowej” w mieście. W Skierniewicach napisał 2 dzieła  Computus, rodzaj kalendarza, który ofiarował prymasowi Przerębskiemu z przedmową datowaną  w 1559 roku. w Skierniewicach oraz

podręcznik arytmetyki „Arithmetica linearis” sygnowany w 1560 roku. poświęcony młodzieży ze szkoły skierniewickiej. Herbst przebywał w Skierniewicach zaledwie 2 lata, ponieważ został powołany na profesora wymowy do Akademii Krakowskiej, natomiast szkoła po śmierci prymasa Przerębskiego w 1562 roku. przestała istnieć z powodu braku dotora.