Antoni Ostrowski

Antoni Ostrowski  1713 -1784

Arcybiskup gnieźnieński, wcześniej biskup włocławski. Jako arcybiskup wykazał się nieprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi. Stworzył sufraganię łowicką, odrestaurował pałac warszawski i przebudował pałac skierniewicki, podniósł gospodarkę w dobrach arcybiskupich. Wybudował także kilka kościołów m.in. kościół św. Jakuba a także Bramę Parkową w Skierniewicach. Na Sejmie Rozbiorowym 1773 -1775 odegrał haniebną rolę jako prezes delegacji  traktującej z mocarstwami ościennymi.

Antoni Ostrowski zmarł nagle w Paryżu. Zgodnie z ostatnią wolą jego ciało złożono w Kościele pw. św. Ludwika przy Luwrze, a serce przewieziono do Skierniewic i złożono w Kościele św. Jakuba we wspaniałym grobowcu zbudowanym przez włoskiego rzeźbiarza Jakuba Monaldiego jeszcze za życia prymasa.

W testamencie z 1783 r. Ostrowski pisał: „Ciało moje… w kościele farnym skierniewickim nowo wymurowanym złożyć każę. Znajdę tam grób, trumnę marmurową i mauzoleum gotowe…”

Ceremonia żałobna i pochówek serca prymasa w skierniewickim kościele odbyły się 5 listopada 1784 r.