Aniela Chmielińska

Aniela Chmielińska 1868 – 1936

Działaczka społeczna, oświatowa, twórczyni Muzeum Etnograficznego Ziemi Łowickiej.

Samotnie zajmowała się kulturą duchową i materialną księżaków. Owocem jej trudów były artykuły rozsiane w różnych czasopismach i publikacje książkowe np. “Księżacy (Lowiczanie)” wyd. w Krakowie 1925r., “Księżacy i ich strój”, Warszawa 1930 r., “Z żyda Księża­ków”, Łowicz 1935 r.

Przewodnią ideą założonego przez Chmielińską muzeum (otwarcie nastąpiło w 1910 r.), było szerzenie oświaty zarów­no drogą naukowych pokazów jak i popularnych pogawędek. Marzeniem jego twórczyni, było podniesienie placówki do “godności potężnego ogniska kulturalnego dla okolicznego ludU’. Muzeum służyło tym, “którzy nie mając pieniędzy na kształcenie, kształcić się pragną”.

Początkowo zbiory były pozostało­ścią wystawy pedagogiczno-rękodzielniczej z 1908 roku, następnie zostały przejęte przez Towarzystwo Pomocy Szkolnych, a potem przeszły ostatecznie na własność oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Chmielińska została przewodniczącą sekcji muzealnej.

Aniela Chmielińska prowadziła jednocześnie szeroką akcję popularyzacji łowickiej sztuki ludowej, urządzając specjalne działy na różnych wystawach organizowanych w latach 1908-1913 w Warszawie, Łodzi, Częstochowie i Pradze.