Andrzej Biernacki – Łowicz

 

Andrzej Biernacki – Łowicz – ur. w 1958 r. W latach 1977-1980 studiował w pracowni
Barbary Jonscher a w latach 1980-85 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał
w 1985 r. Stypendysta MKiS (1985/86). W latach 1985-88 asystent w macierzystej
pracowni, a następnie (do 1991 r.) prowadził Pracownię Rysunku na Wydz. Rzeźby
warszawskiej ASP. Miał ok. 30 wystaw indywidualnych (Warszawa, Berlin, Frankfurt,
Thun, Paryż, Łowicz, Essen, Kalisz) oraz brał udział w kilkudziesięciu pokazach grupowych
(Ostenda, Bazylea, Poznań, Wrocław, Berlin, Frankfurt, Grevenbroich, Hamm, Strasbourg).
W 1991 roku zakupił od miasta Łowicza zrujnowany, zabytkowy zbór ewangelicki,
w którym (po remoncie i adaptacji) urządził Galerię Browarna. W 1994 roku współtworzył
Mazowiecką Fundację Społeczno-Kulturalną. Od 1998 roku do dzisiaj jest prezesem
tej organizacji. W roku 1993 zarejestrował wydawnictwo Browarna (monografie
W. Wojtkiewicza, K. Krzyżanowskiego, A. Nachta Samborskiego, J. Sienickiego(2), tomy
poetyckie J. Ficowskiego, katalogi wystaw, a w l. 1997-98 pismo CDN. Jest redaktorem
naczelnym. samorządowego pisma Łowicz.

 

Andrzej Biernacki
Źródło: http://gazetylokalne.pl/a/lowicz-gwaltowny-czlowiek-biernackiego

Andrzej Biernacki
Źródło: http://www.tarasin.pl/gal_galeria.php?strona=gal_g&g_id=60