Amatorski Zespół Regionalny im. Stanisława Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich

Amatorski Zespół Regionalny im. Stanisława Władysława Reymonta z Lipiec Reymontowskich

Zespół powstał w 1932 r. Premiera spektaklu „Wesele Boryny”, opartego na fabule powieści Władysława Reymonta „Chłopi”,
odbyła się 24 września 1933 r. Spektakl został obejrzany przez niemal trzy tysiące widzów – mieszkańców Lipiec i okolicznych wsi.
W 1935 r., w dziesiątą rocznicę śmierci Władysława Reymonta, Zespół wystawił „Wesele Boryny” w Domu Sejmikowym
w Skierniewicach. Rozgłośnia Polskiego Radia transmitowała widowisko dla słuchaczy w całym kraju i za granicą.
Pieśni, przyśpiewki i dialogi rozsławiły Zespół – jego popularność trwa do dziś. W ciągu 80-letniej działalności Zespół
zaprezentował widowisko ponad 500 razy na scenach krajowych i zagranicznych. Śpiewało i tańczyło w nim ponad 400 osób
– w tym przeważnie wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolic. Fenomen Zespołu polegający na nieustannej
prezentacji widowiska oraz ludowych obrzędów jest wynikiem zaangażowania i świadomości Lipczan,
zobowiązanych tradycją oraz narodowym znaczeniem powieści „Chłopi”. W repertuarze zespołu są programy:
Suita Lipiecka, Suita Łowicka, Dożynki, Pierzacka, i Wesele we wsi Lipie.

008