Aleksander Główka

Aleksander Główka (1921-2018)

Wielki patriota, organizator Pogotowia Wojennego Harcerzy w Skierniewicach, żołnierz ZWZ, komendant konspiracyjnego Hufca Skierniewice „Roju Wilkołak”, wybitny nauczyciel. Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice w 2012 r.