Albin Juliusz Schrajer

Albin Juliusz Schrajer

Przemysłowiec rodem z Austrii, w osadzie Dolna założył słynny browar.