Wybitny ekonomista skierniewiczanin.

Małgorzata Lipska-Szpunar

 

Wybitny ekonomista skierniewiczanin.

 

Przypominamy Państwu dawnych Skierniewiczan. Jakiś czas temu ukazało się wspomnienie o prof. Włodzimierzu Kamińskim, ekonomiście i Honorowym Obywatelu Skierniewic. Nie mniej znanym, wybitnym ekonomistą był prof. Ber Haus, mieszkaniec naszego miasta. Zresztą obaj  panowie znali się, często spotykając się na konferencjach i sympozjach z racji wykonywanego zawodu, dzielili się  wspomnieniami o dawnych Skierniewicach. Ber Haus (1920-2011) pochodził z rodziny żydowskiej. Mieszkał z rodziną przy ul. Sienkiewicza w bramie Bombla. Ukończył w 1934 r. Szkołę Powszechną nr. 1, a następnie w 1938 r. Szkołę Handlową – Jeszcze uczęszczając do Szkoły Handlowej, prowadził księgowość dla kilku przedsiębiorstw handlowych i młyna, a po jej ukończeniu został zatrudniony w Warszawie w Towarzystwie Przemysłowo-Handlowym M. Zagajski S.A. Po wybuchu II wojny światowej przedsiębiorstwo przestało działać i Ber Haus powrócił do Skierniewic, gdzie przez półtora miesiąca pracował przymusowo przy odbudowie koszar. W listopadzie uciekł ze Skierniewic do Białegostoku gdzie próbował kontynuować pracę w księgowości. W styczniu 1940 r. został starszym księgowym w Gminnej Spółdzielni Spożywców w Pińsku, a niedługo – jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni Spożywców w Pieńkowicach. Po ataku III Rzeszy na Związek Radziecki Ber Haus został zmobilizowany do Armii Radzieckiej, a po roku jako obcokrajowiec – zdemobilizowany i zesłany na Syberię do Osinnik, gdzie przez trzy i pół roku pracował jako górnik w kopalni  węgla.

 

Po wyzwoleniu w 1946 r. wrócił do Polski jako repatriant, jednak nie powrócił do Skierniewic. Osiedlił się w Polanicy Zdroju. W 1953r. ukończył studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Pozostał na uczelni jako asystent. W 1958r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, w 1966r. – doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu. Jednocześnie pracował jako doradca do spraw ekonomicznych i organizacyjnych w Zakładach Energetyki Okręgu Dolnośląskiego. W kolejnych latach uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Przez cały okres swojej kariery zawodowej działał naukowo w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, jako Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania, prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, a w latach 1987-1990 –  prorektor tej uczelni.

 

Pracował również w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w Społecznej Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W 1973r. został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, od  1998r. – jego członkiem honorowym.

 

Ber Haus był autorem ponad 350 publikacji indywidualnych oraz ponad 150 prac niepublikowanych w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa oraz organizacji zarządzania. Podczas swojej kariery naukowej wypromował 68 doktorów, 22 doktorów  habilitowanych  oraz 13 profesorów. Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych m.in. w Charleston w USA czy w Rosji w Leningradzie, Moskwie, Odessie i wielu innych. Ber Haus był twórcą Empirycznej Szkoły Zarządzania. W sferze badań naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu Profesor był najwybitniejszym polskim przedstawicielem nurtu tzw. neoklasycznego, głosząc, że bez gruntownych badań empirycznych przedsiębiorstw nie można rozwijać teorii. Podczas organizowanego w naszym mieście w 2012 r. projektu Skierniewicer został zaproszony do udziału, niestety wcześniej zmarł, i do Skierniewic przyjechała jego córka prof. Olga Haus, która podzieliła się z nami wspomnieniami o swoim ojcu.

 

Fot. internet